Kontingent

Kontingenter

Kontingenter opkræves medio august, seneste indbetaling vil fremgå af opkrævningen. Det samlede kontingent opkræves for hele sæsonen.

 

For nye medlemmer opkræves der fuldt kontingent til og med jul. Ved indmeldes og opstart efter juleferien opkræves halvt kontingent for resterende sæson.

 

Ved udmeldelse er det ikke muligt at få kontingent for resterende del af sæsonen refunderet.

 

Ungdom:

 

Hold 1 - 2 gang træning hver uge

Kr.

900,-

Hold 2 - 2 gang træning hver uge

Kr.

900,-

Hold 3 - 1 gang træning hver uge

Kr.

800,-

Ekstra træning - 2 gang træning hver uge

Kr.

300,-

MiniTon

Kr.

500,-

 

Ud over ovenstående tilbyder vi følgende ekstra muligheder:

  • Teknisk træning om mandagen, hvor invitation og tilmelding sker via holdsport. Denne aktivitet er inkluderet i kontingentet
  • Special træning tilbydes cirka 4 gange i løbet at sæsonen og vil være med eksterne trænere. Invitation og tilmelding vil ske via holdsport, der vil være ekstra betaling for deltagelse cirka kr 100,- pr gang.

Klubben yder tilskud ved deltagelse i åbne turneringer. Du kan finde mere om dette under turnering.


Senior:

  • Kontingent er kr. 1.800,-  pr. sæson som opkræves med kr. 900,- fra KHIF BAdminton og kr. 900,- fra Skibby Badminton klub
  • Det dækker 2 gang træning hver uge. 
  • Evt ekstra træning vil være dækket at kontingentet.


Motionister:

  • Der opkræves kr. 2.400, - pr. bane pr time ved 4 spillere. Ved flere end 4 spillere opkræves kr. 500,- pr. spiller. Afløsere der spiller mere end 10 gange på en sæson opkræves kr. 500,- og tilknyttes den bane de primært afløser på.
  • Det er vigtigt at alle spillere registreres på holdsport